Prawo rodzinne i rozwody Kancelaria Adwokacka Karkosza

Prawo rodzinne
i rozwody

Pomoc prawna adwokata w sprawach o rozwód i innych sprawach rodzinnych.

ADWOKAT SZCZECIN - PRAWO RODZINNE I ROZWODY

Prawo rodzinne Szczecin

Prawo rodzinne zawiera w sobie szereg norm dotyczących relacji pomiędzy małżonkami, jak również między rodzicami a dziećmi. Zatem wszelkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego powinny być rozpatrywane z uwzględnieniem dobra dziecka i jego bezpieczeństwa. Zasadniczo normy prawa rodzinnego zostały uregulowane przede wszystkim w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Adwokat od prawa rodzinnego świadczy usługi przede wszystkim w następującym zakresie:

 • Prowadzenie spraw rozwodowych
 • Dochodzenie alimentów
 • Prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów
 • Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem ojcostwa
 • Prowadzenie spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • Prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej

W rzeczywistości zakres problemów jakie mogą wystąpić w relacjach rodzinnych jest o wiele większy. Przede wszystkim prawnik reprezentujący dowolną ze stron uczestniczących w sprawie musi zadbać o swoistą równowagę i starać się nie dopuścić, by dziedziny w których małżonkowie dogadywali się na początku rozmów stały się elementem przetargowym, gdy rozmowy zaczynają dotyczyć dzieci. Sama teoria i znajomość przepisów nie dadzą w podobnych sprawach takich możliwości jak doświadczenie prawnika rodzinnego.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy w Szczecinie?

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 41 kodeksu postępowania cywilnego powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Dzięki lekturze treści powyżej przytoczonego przepisu można bez problemu ustalić gdzie złożyć pozew o rozwód w Szczecinie. Zatem w sytuacji, gdy powód czyli osoba, która składa pozew do sądu, spełnia przytoczone kryteria w kontekście lokalizacji właściwej dla miasta Szczecin wówczas sprawę będzie rozpoznawać Sąd Okręgowy w Szczecinie X Wydział Cywilny Rodzinny, który rozpoznaje sprawy rozwodowe w pierwszej instancji. Natomiast apelację od wyroku rozwodowego wydanego w pierwszej instancji rozpoznaje Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny. Pozew o rozwód powinien zawierać między innymi takie załączniki jak skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci i dowód opłacenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 600 złotych. Gdy sprawa zakończy się wyrokiem bez orzekania o winie, wówczas sąd zwraca powodowi połowę opłaty sądowej, zatem koszty sądowe rozwodu wyniosą ostatecznie 300 złotych. Naturalnie zgodnie z procedurą pozew rozwodowy powinien także zawierać odpis pozwu i wszystkich załączników dla przeciwnika procesowego.

Rozwód

W sprawach rozwodowych, jak również o separację i alimenty skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego jest niedopuszczalna. Istnieje natomiast możliwość w określonych sytuacjach złożenia skargi o wznowienie postępowania – co może wykonać adwokat od spraw rozwodowych po udzieleniu mu pełnomocnictwa.  Jednakże należy mieć w tym kontekście na uwadze treść art. 400 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym niedopuszczalna jest skarga o wznowienie postępowania od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po jego uprawomocnieniu się zawarła nowy związek małżeński – o czym adwokat rozwodowy z pewnością pouczy swojego klienta.

Adwokat rodzinny Szczecin

Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowią wyjątkowe działy prawa cywilnego. Są zbiorami prawnych reguł, które regulują relacje między krewnymi i małżonkami, a także niuanse związane z dziedzinami opieki, kurateli i przysposobienia. Najważniejszym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy wielokrotnie nowelizowany od chwili uchwalenia. Dodatkowo, kwestie związane z prawem rodzinnym są regulowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i wielu aktach ustawowych oraz przepisach prawa międzynarodowego. Prawnik rodzinny to przede wszystkim adwokat lub radca prawny, ponieważ są to dwa bliźniacze zawody prawnicze posiadające uprawnienia zawodowe do reprezentacji klientów przed sądami prowadząc między innymi sprawy rodzinne. Dobry adwokat od spraw rozwodowych powinien doradzić takie rozwiązanie, które jednocześnie będzie zgodne z interesem klienta oraz nie zaogni konfliktu między stronami.

Rozwód w Szczecinie, jak długo trwa sprawa?

Niestety nie da się udzielić jednolitej odpowiedzi na to pytanie, należy wątpić by taką odpowiedź wprost była w stanie wskazać jakakolwiek kancelaria rozwodowa. Z całą pewnością w sprawach, w których małżonkowie chcą się rozejść i porozumieli się do wszystkich istotnych elementów rozwodu, w tym także co do kwestii nie orzekania o winie przez sąd, wówczas istnieje możliwość względnie szybkiego zakończenia postępowania wyrokiem, co oznaczać może okres kilku miesięcy. Nie jest to jednak reguła albowiem szybkość postępowania zależy tak naprawdę od wielu zmiennych. Uczciwie stawiający sprawę, dobry adwokat od rozwodów nigdy nie jest w stanie zagwarantować, że sprawa zakończy się w określonym przedziale czasowym. Z całą pewnością jednak posiadając wiedzę, że małżonkowie wzajemnie obarczają się winą za rozpad małżeństwa oraz nie doszli do porozumienia w kwestiach ustalenia miejsca pobytu dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz wysokości alimentów należy liczyć się z tym, że sprawa nie zakończy się szybko.

Separacja a rozwód

Separacja jest instytucją prawa rodzinnego, która w przypadku pojawienia się poważnych problemów małżeńskich umożliwia małżonkom rozważanie i podjęcie ostatecznej decyzji czy chcą ratować związek czy jednak wolą się rozejść. Separacja podobnie jak rozwód orzekana jest wyrokiem. Orzeczenie separacji przez sąd nie sprowadza się jedynie do stwierdzenia, że małżonkowie funkcjonują osobno, wyrok niesie za sobą również szereg skutków prawnych do których należą: powstanie rozdzielności majątkowej, uchylenie domniemania pochodzenia dziecka od męża, wyłączenie małżonka od dziedziczenia. Separację sąd może orzec na wniosek jednego z małżonków, w przypadku jeżeli nastąpił pomiędzy małżonkami rozkład pożycia, różnica względem rozwodu jest tego rodzaju, że w przypadku separacji istnieje między małżonkami jeszcze jakaś więź. Opłata sądowa od pozwu o separację wynosi podobnie jak przy pozwie rozwodowym 600 zł. W sprawach o separację adwokat od spraw rodzinnych może przynieść nieocenioną pomoc i wsparcie.

 • Adwokat Szczecin - właściwa obrona Klientów w sprawach karnych

  Świadomość prawna w polskim społeczeństwie sukcesywnie rośnie, w związku z tym coraz więcej osób stara się korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Porady prawnej zasięga się nie tylko w momencie wystąpienia jakichś problemów ale także czysto informacyjnie, można powiedzieć „profilaktycznie”. Decydując się na skorzystanie z usług adwokata można po prostu wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło „adwokat szczecin” a potem napisać albo zadzwonić do wybranej kancelarii, by umówić się na spotkanie.

  Należy pamiętać, by wybierać takiego prawnika, który się specjalizuje w dziedzinie prawa, której dotyczą pytania, albo zaistniały problem, żaden inny nie powinien się nią zajmować. Podczas pierwszego kontaktu z kancelarią czy to za pośrednictwem maila, czy podczas rozmowy telefonicznej zawsze uzyskuje się informację czy wskazany adwokat będzie w stanie udzielić profesjonalnej porady i jak wygląda sprawa kosztów takiej usługi. Dobry adwokat umożliwia uporanie się z większością problemów prawnych.

 • Kancelaria adwokacka Szczecin - godny partner w zakresie powierzonych spraw

  Jeśli zdajemy sobie sprawę, ze mamy do czynienia ze sprawą, którą może rozwiązać wyłącznie kancelaria adwokacka, nie należy zwlekać. Każdy problem prawny trzeba rozwiązywać gdy tylko wystąpi. W wielu sprawach pomyślne rozwiązanie jest utrudnione właśnie z powodu zwłoki. Osoby nie znające przepisów najczęściej nie wiedzą jak istotny jest czas przedawnienia, albo co to znaczy „czas wyznaczony do dokonania czynności prawnej”. Ma to znaczenie gdy sporządzenie jakiegoś pisma okazuje się czasochłonne.

  Poza szybkością reakcji na problem liczy się też zgromadzenie wszelkich posiadanych w danej sprawie dokumentów. Ocenianie które z nich są ważne lepiej pozostawić profesjonaliście, który będzie potrafił zinterpretować ich treść w perspektywie zgłoszonej sprawy. Często zapisy nieistotne dla osób nie znających prawa, mogą się okazać ważne przy rozwiązaniu sprawy. Zdarza się też że kancelaria adwokacka poprosi o przesłanie dokumentacji zanim dojdzie do spotkania tak, by móc się do niego przygotować.

 • Kancelaria prawna Szczecin - doświadczenie i kompleksowa obsługa prawna

  Częścią przygotowania do umówionej wizyty w kancelarii prawnej jest chronologiczne uporządkowanie faktów. Ponieważ osoby przychodzące na spotkanie z prawnikiem są bardzo często pod wpływem stresu, warto sobie zapisać chronologiczny przebieg zdarzeń, które doprowadziły do zaistnienia problemu prawnego. Wielu Klientów obawia się wizyty w kancelarii i ujawniania tych szczegółów sprawy, które są dla nich trudne. Na spotkaniu może być im ciężko przypomnieć sobie o niektórych - lepiej je więc zapisać.

  Podczas spotkania nie należy obawiać się zadawać nasuwające się aktualnie pytania, w końcu porada prawna to nie to samo co prawniczy monolog, a udając się do kancelarii umawiamy się na rozmowę, a nie na kazanie. Lepiej więc rozwiewać wszystkie wątpliwości od razu gdy się pojawią zamiast zamartwiać się nimi w samotności po powrocie z kancelarii do domu. Ponieważ profesjonalna porada prawna jest usługą opartą na współpracy i zaufaniu adwokat powinien odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące sprawy.

 • Prawnik Szczecin - dążenie do sukcesu w każdej prowadzonej sprawie

  Nie należy się bać korzystać z usług adwokata, ponieważ niesienie pomocy jest jego misją. Problemy prawne mają różną naturę, ale dobry prawnik zawsze dołoży wszelkich starań by je rozwiązać, działając zawsze na korzyść swojego Klienta, traktując każdą indywidualnie i z zabezpieczoną przepisami dyskrecją. Często zwracają na to uwagę mieszkańcy mniejszych miejscowości, gdzie wszyscy się znają, dlatego wybierają prawników z dużych miast, takich jak Szczecin, ale na ogół ich obawy są nieuzasadnione.

  Dyskrecja i poszanowanie tajemnicy Klienta obowiązują każdego prawnika, bez względu na wielkość skupiska, które zamieszkuje. Oczywiście może się zdarzyć, że wybór kancelarii adwokackiej ze Szczecina przez mieszkańców małej miejscowości, może z racji doświadczenia szczecińskiego adwokata pomóc w pomyślnym rozwiązaniu danej sprawy, o ile oczywiście należy ona do dziedziny, w której się specjalizuje - tego jednak można dowiedzieć się podczas pierwszej rozmowy z kancelarią, nakreślając swój problem.

 • Kredyty we frankach - oferta realnej pomocy frankowiczom

  Nakreślone w powyższych akapitach ogólne zasady postępowania w przypadku potrzeby zasięgnięcia porady prawnej dotyczą również spraw kredytów we frankach. Nie warto się wahać ze zwróceniem po pomoc do doświadczonego profesjonalisty. Im szybciej Klient nawiąże kontakt z dobrą kancelarią tym lepiej dla całej sprawy. Czasem już podczas pierwszej rozmowy można usłyszeć, że sprawę można rozwiązać pomyślnie, a analiza dostarczonych dokumentów tylko potwierdzi, że kancelaria poradzi sobie z roszczeniem.

  Walka o kredyty we frankach toczy się nie tylko w sądach. Z powodu skali zjawiska dziesiątki ekspertów prawa bankowego i prawników pracują nad regulacjami przepisów, chroniących kredytobiorców. Każda kolejna sprawa rozstrzygnięta na korzyść „frankowiczów”, poprawia sytuację rynku produktów finansowych w Polsce, a tak naprawdę zabezpiecza nas wszystkich przed powtórzeniem podobnej sytuacji przy okazji skorzystania z następnego korzystnego i opłacalnego produktu finansowego oferowanego przez bank.

Usługi prawne:

Klienci indywidualni
Klienci indywidualni

Kancelaria udziela pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych z zakresu prawa karnego, cywilnego i innych dziedzin prawa.

Klienci biznesowi Kancelaria Adwokacka w Szczecinie
Klienci biznesowi

Kancelaria służy fachową pomocą prawną na rzecz przedsiębiorców, zarówno doraźną jak i w formie stałej współpracy.

Porady prawne Adwokat Ernest Karkosza
Porady prawne

Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Szczecinie oferuje porady prawne udzielane przez adwokata zarówno w biurze jak również online.

Copyright © 2018   www.adwokat-karkosza.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.