Pomoc frankowiczom Kancelaria Adwokacka Karkosza

Pomoc frankowiczom

Kancelaria udziela wsparcia prawnego kredytobiorcom posiadającym kredyt we frankach szwajcarskich w sporach sądowych z bankami.

POMOC FRANKOWICZOM SZCZECIN

Kancelaria Frankowa Szczecin

Adwokat Ernest Karkosza w ramach działalności swojej kancelarii oferuje pomoc prawną w sprawach umów tzw. kredytów frankowych począwszy od 2017 roku. W ramach świadczonej pomocy prawnej kancelaria dochodzi w procesach sądowych roszczeń o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego i o zwrot wszystkich zapłaconych rat na rzecz banku jako świadczenia nienależnego. Możliwość dochodzenia przytoczonych roszczeń wynika z faktu stosowania przez banki klauzul abuzywnych w umowach, których występowanie skutkuje co do zasady nieważnością umowy.

Pomimo, że siedziba Kancelarii znajduje się w Szczecinie, pomoc prawna w zakresie ochrony interesów kredytobiorców udzielana jest Klientom z całej Polski. Reprezentacja sądowa odbywa się również w innych miastach za pośrednictwem osób współpracujących z kancelarią lub osobiście.

Bezpłatna analiza umowy frankowej Szczecin

W celu zweryfikowania czy Państwa umowa nadaje się do unieważnienia wystarczy wysłać skan swojej umowy na adres mailowy podany w zakładce kontakt. Jeżeli preferują Państwo osobistą rozmowę wówczas mogą się czuć Państwo zaproszeni na spotkanie, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Wstępna analiza umowy jest bezpłatna. Po analizie zostaną Państwu przedstawione realne możliwości dochodzenia roszczeń, skutki podejmowanych działań prawnych oraz propozycja wynagrodzenia. W docelowej umowie proponowane są jasne i przejrzyste zasady współpracy.

Kancelaria franki Szczecin – dlaczego kredyty frankowe są tak niebezpiecznym i nieuczciwym produktem?

Skala narażenia na skutki podpisania umowy o kredyt we frankach dowodzi, że duże instytucje finansowe wykorzystują swoją przewagę kontraktową nie licząc się w ogóle z koniecznością chociażby minimalnego zabezpieczenia w treści umowy interesów zwykłego człowieka, który to częstokroć podejmuje decyzję o zaciągnięciu kredytu w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych rodziny. Niewiele osób zasięga porady prawnej przed podpisaniem jakiegokolwiek zobowiązania, podczas gdy skorzystanie z pomocy prawnej prawnika takiego jak adwokat lub radca prawny to najlepszy wybór, a nawet konieczność, tak jak skorzystanie z wizyty lekarskiej podczas choroby. Współczesny system prawny jest bardzo rozbudowany, a wzajemne relacje przepisów skomplikowane, niemniej jednak prawo zostało stworzone by nas chronić, a nie szkodzić. Od chwili rozpoczęcia w całej Polsce walki prowadzącej do złagodzenia lub unicestwienia negatywnych skutków zawarcia umów kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego (CHF) coraz więcej osób przekonuje się, że możliwe jest przywrócenie równowagi pomiędzy kontrahentami i doprowadzenie do ustalenia nieważności takiej umowy lub dochodzenie roszczeń od banku tytułem nadpłaty wynikającej z bezskuteczności części jej przepisów wobec konsumenta co jest określane potocznie jako odfrankowienie.

Sprawy frankowe Szczecin

Pozwy frankowe w Szczecinie trafiają do Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum. Najczęściej jednak sprawy w pierwszej instancji trafiają do Sądu Okręgowego w Szczecinie z uwagi na wysoką wartość przedmiotu sporu.  Pomimo, że sprawy frankowe dotyczą dużych środków finansowych, zgodnie z aktualnymi przepisami opłata sądowa od pozwu wnoszonego przez frankowicza będącego konsumentem jest limitowana i wynosi 1000 zł. W aktualnym stanie orzecznictwa pozew przeciwko bankowi nie jest czymś nadzwyczajnym, dobra kancelaria frankowa udzieli fachowej pomocy prawnej i zabezpieczy Państwa interesy osiągając unieważnienie umowy frankowej.

Kredyty frankowe - Kancelaria Szczecin

Kancelaria prawna adwokata Ernesta Karkoszy nie współpracuje z żadnymi pośrednikami, ani tzw. spółkami odszkodowawczymi, które podjęły się zdobywania klientów pokrzywdzonych toksycznym produktem jakim jest kredyt frankowy, w chwili gdy powstała korzystna koniunktura orzecznicza dla konsumentów. Podobnie należy uważać na informacje o kancelariach frankowych podawane przez niezweryfikowane podmioty lub podmioty, które zamieszczają dane kancelarii odpłatnie prezentując je jako np. „najlepsza kancelaria frankowa”, czy też „dobre kancelarie frankowe”. Podobnie należy podejść z ostrożnością do takich tworów jak ranking kancelarii frankowych, ponieważ nie jest możliwe, aby jakakolwiek osoba czy też zespół osób zbadał wszystkie sprawy wszystkich prawników frankowych i wygenerował na tej podstawie werdykt, tym bardziej według weryfikowalnych kryteriów. Rzetelna kancelaria dla frankowiczów nie potrzebuje pośrednika.

Kredyt we frankach a inne dziedziny prawa – pozew frankowy Szczecin

Z całą stanowczością należy podkreślić, że aby udzielić wszechstronnej i profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach frankowych nie wystarczy jedynie specjalizacja w tej jednej dziedzinie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że sytuacja się komplikuje, gdy mamy styczność np. ze śmiercią kredytobiorcy który miał kredyt we frankach, wówczas kompletną pomoc można uzyskać od prawnika, który nie tylko dobrze czuje się w sprawach frankowych ale także jest specjalistą z zakresu prawa spadkowego. Podobnie dla przykładu należy wskazać, że pozew frankowy po rozwodzie będzie musiał być co do sformułowania żądania skonstruowany zupełnie inaczej niż typowy pozew z tej dziedziny, jak również wiele będzie zależeć od tego, czy byli małżonkowie pomimo rozwodu będą w stanie współpracować ze sobą w celu uwolnienia się od kredytu czy nie. W takim przypadku konieczne jest również posiadanie doświadczenia w prowadzeniu spraw rodzinnych. Pocieszający jest fakt, że brak współpracy ze strony byłego małżonka połączonego jeszcze więzią kredytową nie dyskwalifikuje dochodzenia uprawnień konsumenckich. Informacji na temat istniejących możliwości w takich przypadkach należy szukać u źródła i udzielą ich kancelarie frankowe, forum internetowe należy traktować z ostrożnością. Kancelaria chf stanowi jedyną gwarancję prawidłowego działania mającego na unieważnienie kredytu frankowego.

Jakie banki oferowały kredyt we frankach?

Banki (aktualnie istniejące oraz przekształcone), które oferowały kredyt we frankach to między innymi: PKO BP, BOŚ Bank, Bank PEKAO, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank BPH, mBank, Santander Bank Polska, Santander Consumer, Getin Noble, Kredyt Bank BNP Paribas, Deutsche Bank, Kredyt Bank, GE Money Bank, Raiffeisen Bank, Nordea Bank, Fortis Bank, BGŻ. Odpowiedź na powyższe pytanie nie była trudna do ustalenia, natomiast jako otwarte należy zostawić pytanie dlaczego banki oferowały kredyty indeksowane i denominowane do CHF? Choć nie jest to wprost wiadome dlaczego powstały takie oferty to odpowiedzi prawdopodobnie należy szukać w skutkach finansowych takich kredytów, które ponieśli kredytobiorcy zmagając się z trudem spłaty swoich formalnie istniejących zobowiązań.

 • Profesjonalny adwokat Szczecin - skuteczność i sprawdzone opinie

  W ostatnich latach regulacje prawne dotyczące zawodów adwokata i radcy prawnego mocno się zmieniały. Z powodu kolejnych modyfikacji upodabniały się do siebie, przez co różnice miedzy nimi są już mniejsze. Do niedawna radcowie prawni nie mieli wszystkich uprawnień przysługujących adwokatom. Do najbardziej istotnych z punktu widzenia Klienta należał zakaz występowania radcy prawnego w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym oraz prowadzenia spraw rodzinnych. Rozróżnienie to jest już nieaktualne.

  Przy okazji warto wiedzieć że każdego radcę prawnego i każdego adwokata można znaleźć w internecie pod adresami www.rejestrradcow.pl i www.rejestradwokatow.pl. Jeśli osoba informująca Klienta, że jest prawnikiem nie będzie figurować w żadnym z podanych spisów, może to świadczyć, iż jest na przykład tylko absolwentem wydziału prawa i może używać tytułu „doradca prawny”, ale nie ukończyła aplikacji specjalistycznej ani nie zaliczyła egzaminu zawodowego, nie może więc nikogo reprezentować w sądzie.

 • Kancelaria adwokacka Szczecin - rzetelne świadczenie usług prawniczych

  Każdemu kto poszukuje kancelarii adwokackiej w Szczecinie zależy usługach doświadczonego profesjonalisty, szanowanego w środowisku prawniczym i znanego jako wybitny specjalista w swojej dziedzinie. Przeglądając niniejszą stronę internetową można wyrobić sobie pewną opinię na temat poziomu świadczonych usług i umiejętności dostosowania do indywidualnych spraw Klientów ale nie należy na tym poprzestawać. Bez względu na przedmiot sprawy i trapiące wątpliwości warto skorzystać z możliwości kontaktu.

  Kancelaria Karkosza to synonim ogromnych możliwości, które można wykorzystać w sposób umiejętny i elastyczny w każdej sprawie a przy tym indywidualnie dostosowanych do potrzeb Klienta. Oferta porad prawnych i wachlarz możliwości bezpiecznego rozwiązania napotykanych na drodze życiowej problemów prawnych są naprawdę bardzo szerokie. Rolą kancelarii adwokackiej jest doprowadzenie do uregulowania sytuacji Klienta i uzyskanie jak najkorzystniejszego w świetle obowiązujących w Polsce prawa rezultatu.

 • Kancelaria prawna Szczecin - kompleksowa obsługa podmiotów prawnych

  W przypadku problemów rodzinnych należy wybrać taką kancelarię, która specjalizuje się właśnie w prawie rodzinnym i cywilnym. W przypadku prowadzenia biznesu, albo starań o otrzymanie jakiejś dotacji, warto rozejrzeć się za firmą doświadczoną w pomaganiu przedsiębiorstwom, tudzież rozpisywaniu projektów możliwych do sfinansowania z subwencji. A w przypadku każdej innej sprawy należy działać analogicznie aczkolwiek wąska specjalizacja kancelarii nie zawsze będzie świadczyć o jej profesjonalizmie.

  W przypadku wyboru kancelarii prawnej o szerokiej specjalizacji, Klient zyskuje nie tylko gwarancję kompleksowej obsługi, ale również możliwość powrotu do niej w chwili gdy znów będzie potrzebować porady prawnej albo reprezentacji, ale w innej dziedzinie prawa niż za pierwszym razem. Dla każdej osoby lub firmy borykającej się z problemem prawnym, uniknięcie konieczności poszukiwania nowego prawnika jest swoistym komfortem, ma to szczególne znacznie w przypadku usług prawnych dla przedsiębiorstw.

 • Dobry prawnik Szczecin - fachowa pomoc

  Jedną z usług świadczonych przez prawnika jest porada prawna. Polega ona na analizie danego zagadnienia z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, przy wzięciu pod uwagę możliwego dla danej sprawy orzecznictwa sądowego i przy uwzględnieniu stanu faktycznego. Wynikiem mogą być bardzo konkretne wskazówki dotyczące dalszego postępowania Klienta oraz propozycje konkretnych rozwiązań, z uwzględnieniem różnych możliwości, układów sytuacyjnych i ryzyka jakie może wystąpić oraz spodziewanych korzyści.

  Inną częścią oferty może być mediacja. Określa się w ten sposób próbę rozwiązania danego problemu prawnego na drodze pertraktacji. Takie negocjacje są zawsze poparte konkretnymi argumentami prawnymi, a ich celem zawarcie ugody, korzystnej dla reprezentowanego przez prawnika Klienta. Mediacja może z różnych powodów zmienić się w spór sądowy, może też być tak, że spór nie będzie poprzedzony mediacją. W przypadku sporu, do prawnika należeć będzie skonsultowany z Klientem wybór strategii procesowej.

 • Kredyty we frankach - szczegółowa analiza i pomoc prawna

  Opisane powyżej usługi prawne znajdują zastosowanie w różnych odmianach podczas prowadzenia spraw z kredytami we frankach. Można tu zauważyć, że reprezentację w sporze z bankiem lepiej powierzyć prawnikowi doświadczonemu w obsłudze prawnej firm, bowiem takiemu specjaliście łatwiej będzie spojrzeć na sytuację z perspektywy banku, czyli jednostki będącej w świetle prawa takim samym podmiotem, jak inne przedsiębiorstwa. To zaś oznacza, że czasem może zaistnieć możliwość przedawnienia jego roszczeń.

  Uzyskanie takiego wyniku w sprawie związanej z kredytem we frankach nie jest na ogół celem postępowania, ale zabiegi prawników w całej Polsce w ostatnich miesiącach wskazują, że jest to możliwość, którą warto brać pod uwagę, rozpoczynając walkę o poprawę sytuacji i odzyskanie swobody ruchów. Warto dodać, że jest kilka spraw, gdzie bez rozstrzygnięcia kwestii przedawnienia roszczeń nie da się wydać wyroku. To konkretna nadzieja dla ludzi, którzy z powodu tego kredytu, stracili dosłownie wszystko.

Usługi prawne:

Klienci indywidualni
Klienci indywidualni

Kancelaria udziela pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych z zakresu prawa karnego, cywilnego i innych dziedzin prawa.

Klienci biznesowi Kancelaria Adwokacka w Szczecinie
Klienci biznesowi

Kancelaria służy fachową pomocą prawną na rzecz przedsiębiorców, zarówno doraźną jak i w formie stałej współpracy.

Porady prawne Adwokat Ernest Karkosza
Porady prawne

Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Szczecinie oferuje porady prawne udzielane przez adwokata zarówno w biurze jak również online.

Copyright © 2018   www.adwokat-karkosza.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.