Roszczenia z umów polisolokat Kancelaria Adwokacka Karkosza

Roszczenia z umów polisolokat

Kancelaria wspomaga Klientów w dochodzeniu roszczeń o zwrot opłaty likwidacyjnej oraz zwrot zaniżonego świadczenia wykupu

ROSZCZENIA Z UMÓW POLISOLOKAT

Zwrot opłaty likwidacyjnej, zwrot zaniżonego świadczenia wykupu

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu roszczeń związanych z tzw. „polisolokatami”. W tym zakresie dochodzone są roszczenia związane z żądaniem zwrotu opłaty likwidacyjnej, spadkiem wartości jednostek uczestnictwa zaniżeniem świadczenia wykupu.

Pomimo, że siedziba Kancelarii znajduje się w Szczecinie, pomoc prawną w zakresie ochrony interesów kredytobiorców udzielana jest Klientom z całej Polski.

Reprezentacja sądowa odbywa się również w innych miastach za pośrednictwem osób współpracujących z Kancelarią.

Pod nazwą polisolokaty kryją się produkty kapitałowe, stanowiące połączenie instrumentów finansowych z ubezpieczeniami. Kilka lat temu okazało się, że mogą stanowić problem i to o dość sporym w skali kraju rozmiarze. Klienci zrywający umowy tracili na polisolokatach znaczną ilość zainwestowanych pieniędzy, ponieważ pochłaniały je opłaty likwidacyjne. Tyle tylko, że wiele osób nie zdawała sobie sprawy z istnienia tych opłat. W następstwie tej sytuacji niektóre sądy zaczęły uznawać umowy o polisolokaty za nieważne, inne zaś kwalifikować klauzule dotyczące opłat likwidacyjnych jako niedozwolone i na tych podstawach sądy zasądzają na rzecz byłych posiadaczy polisolokat kwoty stanowiące równowartość potrąconej przez towarzystwo ubezpieczeń opłaty likwidacyjnej.

Znajomość prawa a znajomość rynku finansów

Banki i instytucje finansowe prześcigają się w tworzeniu kolejnych produktów finansowych i opisujących je ofert, które obiecują Klientom wysokie zyski. Dzieje się tak ponieważ zarządzanie czyimiś oszczędnościami jest dla finansistów bardzo atrakcyjne. Polisy lokacyjne – znane również jako polisolokaty – zakładają oszczędzanie w formie regularnej przez nawet kilkanaście lat, a są przedstawiane jako świetne zabezpieczenie przyszłości. Ale depozyt wpłacany przez Klienta może mieć schemat standardowej lokaty bankowej, albo innej – tyle że bardziej ryzykownej - inwestycji. Ta ostatnia bywa określana mianem polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. W jej przypadku nie można określić z góry przyszłych zysków, ale należy liczyć się z możliwością strat i opłatami za zarządzanie takim funduszem.

Problem polisolokaty Szczecin

Zgodnie z doświadczeniem naszej Kancelarii, w sporze sądowym dotyczącym polisolokat pod uwagę brane są najczęściej następujące przesłanki:

 • duże ryzyko inwestycyjne, o którym Klient nie został dostatecznie uświadomiony
 • arbitralnie ustalane opłaty i prowizje (dystrybucyjne, alokacyjne, administracyjne) wynoszące od kilku do nawet kilkudziesięciu procent rocznie pochłaniające wypracowywany przez lokatę zysk
 • brak zysku z lokaty powodowany wyżej wymienionymi opłatami i prowizjami połączony nierzadko ze znaczącym uszczuplaniem konta Klienta na poczet tych opłat
 • fikcyjna ochrona ubezpieczeniowa
 • prowizja kilkudziesięciu procent w razie wycofania oszczędności z polisolokaty
 • strata ulokowanych środków w razie zaległości w opłacaniu składek
 • Adwokat Szczecin - stuprocentowe zaangażowanie w każdy problem prawny

  W razie potrzeby porady prawnej, do spotkania z adwokatem warto się przygotować. Oprócz tego, że oszczędzamy w ten sposób czas, zyskujemy już podczas pierwszej rozmowy możliwość ustalenia faktów w sprawie a to jest niezbędne by adwokat mógł udzielić pomocy. Określenie i zdiagnozowanie przez adwokata problemu umożliwi wyłącznie dokładna znajomość faktów. Dzięki niej adwokat oceni szanse Klienta oraz możliwe zagrożenie, będzie też potrafił określić realne cele i metody dalszego prowadzenia sprawy.

  Przygotowując się do spotkania z adwokatem należy przypomnieć sobie wszelkie istotne dla sprawy fakty i przygotować wszystkie związane ze nią dokumenty, które należy zabrać ze sobą na spotkanie. W razie wątpliwości co do wagi któregoś z dokumentów, lepiej będzie wziąć go na spotkanie ze sobą. Profesjonalizm adwokata Szczecin pozwoli mu lepiej ocenić, czy dany dokument zawiera istotne informacje, czy będzie mieć znaczenie w sprawie a co za tym idzie czy może posłużyć jako dowód w postępowaniu przed sądem.

 • Kancelaria adwokacka Szczecin - wysoki odsetek wygranych spraw

  Często zdarza się, że zapiski na fakturach albo notatki na marginesach ksiąg, tudzież inne ślady, które w ocenie Klienta są nieistotne, podczas wizyty w kancelarii adwokackiej zostają wskazane jako istotny dowód w sprawie. Znaczenie ma również rodzaj sprawy. Owszem, jeśli Klient chce uzyskać wyłącznie poradę, mogą wystarczyć same informacje przekazane ustnie. Częściej jednak jest tak, że nawet osoby, które dobrze znają swoją sprawę, w trakcie spotkania nie pamiętają tego, o co adwokat je zapyta.

  Właśnie ze względu na jakże częstą zawodność ludzkiej pamięci jest tak istotne, z czym udajemy się do kancelarii adwokackiej. Warto więc pamiętać, że nawet gdy chcemy uzyskać wyłącznie poradę prawną, a nie zlecać kancelarii konkretną sprawę, analiza wszystkich dostępnych dokumentów pozostanie niezwykle ważną kwestią. Przy okazji daje ona pewność, że porada będzie indywidualna i wyczerpująca, czyli uwzględni wszystkie aspekty danej sprawy, zamiast stanowić ogólną informację o brzmieniu przepisów.

 • Kancelaria prawna Szczecin - specjalistyczne porady prawne

  Przygotowanie do wizyty w kancelarii adwokackiej niemal zawsze wpływa na przyspieszenie działań, jakie podejmuje prawnik, co za tym idzie skraca czas oczekiwania na efekty. Reguła ta ma zastosowanie zarówno w przypadku Klientów biznesowych i przedsiębiorstw, jak i Klientów indywidualnych. Dostępność dokumentacji rzutuje również na użyteczność sporządzanych w kancelarii pism, zasadność przygotowywanych pozwów, kompletność wszystkich umów i na możliwości reprezentowania Klienta w mediacjach, czy negocjacjach.

  Tak samo jak interpretacja jakiegoś przepisu może osobom nieobeznanym z tematem sprawiać trudności, ocenę wagi zarejestrowanych w dokumentacji faktów lepiej pozostawić profesjonaliście. Czasem może się wydawać, że niektóre kwestie są jasne i można w nich postąpić zgodnie z intuicją. Trzeba jednak pamiętać że prawo jako część życia jest dziedziną, która wciąż się zmienia, ponieważ zmienia się świat, w którym pod wpływem społecznych przemian i rozwoju technologii wciąż pojawiają się nowe zjawiska.

 • Prawnik Szczecin - ekspert w rozwiązywaniu spraw cywilnych i karnych

  Spotkanie z prawnikiem jest też zwykle okazją do wyjaśnienia spraw niekoniecznie związanych z przypadkiem, z którym Klient zgłosi się po poradę. Należą do nich specyficzne mity na temat prawa. O ile w mniejszych miastach pochodzą one głównie z filmów fabularnych, czy lektury to prawnik w Szczecinie udziela odpowiedzi na pytania związane z miejskimi legendami oraz opowieściami zasłyszanymi przy różnych okazjach, a opowiadającymi o historiach rzekomo rozstrzyganych w absolutnie zaskakujący sposób.

  Do najczęstszych spraw interpretowanych nieprawidłowo, czy w sposób nieaktualny należą przekonania o karalności poniżej 18 roku życia (osoby młodsze nie są tak naprawdę bezkarne), terminie zgłaszania zaginięć (nie trzeba czekać 48 godzin, można zgłosić wcześniej), czy interpretacji zakłócania spokoju. Jeśli chodzi o ostatni ze wspomnianych tematów, nie jest prawdą że prawo do spokoju mamy wyłączne między 6 rano a 22, ale również o innych porach - w przypadku każdej uciążliwości nie tylko hałasu.

 • Kredyty we frankach - pomoc Klientom na terenie całego kraju

  Nieaktualna interpretacja sytuacji i charakteryzujących ją przepisów to także ogromna ilość przypadków związanych z kredytami we frankach. Z chwilą rozpoczęcia (nie tylko w Szczecinie, ale w całej Polsce) spraw „frankowiczów”, ich rozstrzygnięcia przed sądem były niekorzystne dla kredytobiorców i potwierdzały rację banków. Walka o Klientów uwikłanych w najsłynniejsze chyba kredyty walutowe doprowadziła jednak do zwrócenia uwagi na niuanse, które wcześniej nie były brane pod uwagę jako oczywiste.

  Chociaż sprawy kredytów frankowych wciąż za uznawane za kontrowersyjne, to właśnie dzięki nim prawo bankowe i jego procedury trafiły pod lupę najwybitniejszych specjalistów z dziedziny prawa. Być może właśnie osobom pokrzywdzonym przez kredyty we frankach zawdzięczamy aktualną ewolucję przepisów regulujących rynek finansów? Oczywiście, to na razie spekulacja, ale kolejne doniesienia o przemianach prawa bankowego i liczba orzeczeń przychylnych dla kredytobiorców coraz bardziej za nią przemawiają.

Usługi prawne:

Klienci indywidualni
Klienci indywidualni

Kancelaria udziela pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych z zakresu prawa karnego, cywilnego i innych dziedzin prawa.

Klienci biznesowi Kancelaria Adwokacka w Szczecinie
Klienci biznesowi

Kancelaria służy fachową pomocą prawną na rzecz przedsiębiorców, zarówno doraźną jak i w formie stałej współpracy.

Porady prawne Adwokat Ernest Karkosza
Porady prawne

Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Szczecinie oferuje porady prawne udzielane przez adwokata zarówno w biurze jak również online.

Copyright © 2018   www.adwokat-karkosza.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.