Odszkodowania Kancelaria Adwokacka Karkosza

Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie oferuje efektywną pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowań.

ODSZKODOWANIA

Pomoc w dochodzeniu odszkodowań

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień, zarówno na terenie miasta Szczecin jak również w całej Polsce, przede wszystkim w następującym zakresie:

 • Odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów w sztuce medycznej
 • Odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładów ubezpieczeń
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia za urazy doznane w wypadkach komunikacyjnych
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia za zmarnowany urlop z tytułu nienależytego wykonania umów o świadczenie usług turystycznych
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia doznane w wyniku czynu zabronionego
 • Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • Odszkodowania z tytułu utraconych korzyści
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia wynikające z pozostałych zdarzeń.

Pomoc w dochodzeniu odszkodowań

Dziedzina odszkodowań jest niezwykle szeroka, ale profesjonalnej pomocy może udzielić posiadający odpowiednie uprawnienia adwokat lub radca prawny. Sama znajomość prawa to jeszcze nie wszystko, potrzebna jest także umiejętność jego zastosowania w praktyce. W przypadku zaś takich sytuacji jak spory z ubezpieczycielem warunkiem koniecznym poprowadzenia sprawy pomyślnie dla Klienta jest np. znajomość specyfiki branży ubezpieczeń - zarówno z perspektywy osoby ubezpieczonej, jak i organizacji (np. towarzystwa ubezpieczeniowego) narażonej na przykład na próby wyłudzenia nienależnych odszkodowań.

Odszkodowania Szczecin

W razie sporu z zakładem ubezpieczeń, który korzysta zwykle ze stałej pomocy prawnej profesjonalnych pełnomocników, prawdopodobieństwo pomyślnego rozwiązania sprawy jest tym większe, im szybciej Klient zdecyduje się skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata. Szanse zakończenia sprawy w sposób satysfakcjonujący Klienta rosną już z chwilą powierzenia adwokatowi prowadzenia korespondencji przedprocesowej, zanim jeszcze sprawa zostanie skierowana do sądu. Dzieje się tak ponieważ ubezpieczyciele nader często, po zgłoszeniu szkody, na samym początku proponują odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wysokości niesatysfakcjonującej dla poszkodowanego. Nie należy się bać skierowania sprawy do sądu. Nie ma znaczenia, że ubezpieczyciele dysponują większymi środkami finansowymi ponieważ o wywalczeniu wyższego odszkodowania decydują przepisy i fachowe przygotowania postępowania dowodowego, a ostatecznie niezwisły sąd.

 • Dyskretny i lojalny adwokat Szczecin

  Priorytetem w pracy adwokata jest zawsze dobro jego Klienta. To właśnie dlatego takie ważne jest wysłuchanie wszystkiego, co ma do powiedzenia w swojej sprawie oraz dogłębna analiza wszelkich możliwych do zastosowanie strategii. Szczegółowe rozplanowanie postępowania, rozważone pod wieloma kątami, daje możliwość zarządzania ryzykiem i uniknięcia nieprzyjemnych niespodzianek. Sprawie należy przyjrzeć się z wielu różnych perspektyw, nie tylko sądu czy Klienta ale wszystkich zainteresowanych stron.

  Podstawą każdej relacji z prawnikiem jest zaufanie, dlatego chociaż dla adwokata jest to zwykle sprawa oczywista, należy tu wspomnieć o gwarancji pełnej poufności udostępnianych mu informacji już od pierwszej rozmowy. Równie istotna dla relacji jak zaufanie jest jakość komunikacji między prawnikiem a jego Klientem. W związku z tym, decydując się na czyjeś usługi, warto zapewnić sobie odpowiednio uregulowaną możliwość stałego kontaktu z adwokatem, od samego początku podejmowanej z nim współpracy.

 • Kancelaria adwokacka Szczecin - pomoc prawna firmom i Klientom indywidualnym

  Ponieważ każda sprawa trafiająca do kancelarii adwokackiej jest inna, cena za obsługę prawną jest ustalana na drodze umowy z Klientem. Nie znaczy to jednak, że Klient ryzykuje finansowe wykorzystanie. Podobnie jak warunki wykonywania zawodu adwokata, obwarowania prawne dotyczą również jego honorariów. Reguluje się to w ten sposób, że Minister Sprawiedliwości (po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej) określa w drodze rozporządzenia między innymi stawki minimalne za czynności adwokackie.

  Dobra kancelaria adwokacka zawsze informuje Klientów o takich okolicznościach, dlatego ma prawo powiedzieć, że doskonale rozumie ich potrzeby. Można powiedzieć, że obie strony relacji mają świadomość ochrony prawnej swoich interesów i efektów swoich działań. Ponieważ dobra kancelaria adwokacka doskonale rozumie, iż stanowi instytucję zaufania społecznego, jej dostosowanie do sytuacji klienta również w kwestii honorarium wymaga deklaracji elastyczności oraz gotowości do rozwiązań nieszablonowych.

 • Kancelaria prawna Szczecin - skuteczność w realizacji każdego przedsięwziecia

  Szukając dobrej kancelarii prawnej należy wziąć pod uwagę pojemność terminu prawnik. Mianem tym określa się każdą osobę, która ukończyła studia prawnicze. Prawnikiem będzie więc nie tylko adwokat, ale i sędzia, notariusz, czy prokurator i to niezależnie od uzyskania prawa do wykonywania konkretnego zawodu prawniczego. Prawnikiem jest też osoba bez dodatkowego tytułu zawodowego, np. adwokata. Może co prawda udzielać porad prawnych, nie jest jednak uprawniona do prowadzenia kancelarii adwokackiej.

  Biorąc pod uwagę powyższe fakty należy liczyć się z tym, że nazwa typu „kancelaria doradztwa prawnego”, „kancelaria odszkodowawcza” itp. wskazuje, że usługi w niej świadczą osoby, które nie są adwokatami. Co z tego wynika? Otóż istotne dla Klienta konsekwencje. Przede wszystkim to, że ci prawnicy oferujący usługi w ramach takich kancelarii nie mogą reprezentować Klienta przed sądem. Druga sprawa - Klient takiej firmy nie będzie chroniony szeregiem praw obowiązujących radców prawnych i adwokatów.

 • Kompetentny prawnik Szczecin - porady prawne online

  Adwokat jest typem prawnika zobowiązanym do przestrzegania bardzo restrykcyjnych Kodeksów Etyki zawodowej, z tych zaś wynikają konkretne obowiązki wobec Klienta. Jako najważniejszy z nich należy wspomnieć obowiązek ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej - nieograniczony w czasie. Wynikają z niego określone obowiązki i uprawnienia. Adwokat musi między innymi zapewnić swojej kancelarii środki, które będą chronić przed wyciekiem informacji. Należą do nich zabezpieczenia komputerów i telefonów.

  Dalszą konsekwencją Kodeksów Etyki zawodowej jest zobowiązanie personelu kancelarii do poufności oraz odpowiednie przechowywanie dokumentów. Tajemnicę zawodową traktuje się na tyle poważnie, że adwokat w Szczecinie ma obowiązek odmowy udostępniania informacji o Kliencie nawet organom państwa. W ten sposób Klient nie tylko otrzymuje pomoc prawną od osoby z gruntownym przygotowaniem zawodowym i konkretnymi uprawnieniami, jest też zabezpieczony rozwiązaniami ustawowymi, których inne „kancelarie” nie zapewniają.

 • Kredyty we frankach - prowadzenie spraw na wysokim poziomie

  Powyższe akapity prowadzą do odpowiedzi na pytanie, z jakiego powodu w sprawie kredytów we frankach należy się zwrócić do dobrej kancelarii adwokackiej, a nie na przykład eksperta finansowego, biegłego w negocjacjach z bankami. Nie znaczy to również, że z problemem wynikłym z decyzji o wzięciu kredytu walutowego, umotywowanej przez okoliczności nakreślane w tamtym okresie jako korzystne poradzi sobie każdy adwokat. Jak pamiętamy, o wyborze prawnika decyduje jego doświadczenie oraz specjalizacja.

  Bieżący obraz sytuacji kredytów we frankach powoli się zmienia ale prowadzący je adwokaci muszą mieć spore rozeznanie w okolicznościach towarzyszących zawieraniu umów i konsekwencjach ich konstrukcji. Nie zawsze zwraca się uwagę no to, że umowa kredytu często stosuje dwa kursy - kupna i sprzedaży – ale może nie określać w jaki sposób są ustalane Może też wskazywać czy kredyt miał być rozliczany po kursie gotówkowym czy bezgotówkowym. A że bank ma dwa takie kursy jest to znacząca nieprecyzyjność.

Usługi prawne:

Klienci indywidualni
Klienci indywidualni

Kancelaria udziela pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych z zakresu prawa karnego, cywilnego i innych dziedzin prawa.

Klienci biznesowi Kancelaria Adwokacka w Szczecinie
Klienci biznesowi

Kancelaria służy fachową pomocą prawną na rzecz przedsiębiorców, zarówno doraźną jak i w formie stałej współpracy.

Porady prawne Adwokat Ernest Karkosza
Porady prawne

Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Szczecinie oferuje porady prawne udzielane przez adwokata zarówno w biurze jak również online.

Copyright © 2018   www.adwokat-karkosza.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.