Prawo karne Kancelaria Adwokacka Karkosza

Prawo karne

Kancelaria zapewnia wszechstronne wsparcie w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania.

ADWOKAT SZCZECIN - PRAWO KARNE

Sprawy karne Szczecin

Udzielanie porad w zakresie prawa karnego, pomoc w zbieraniu materiału dowodowego oraz reprezentacja w sądzie to tylko część oferty kancelarii Ernesta Karkoszy w Szczecinie. Celem działań podejmowanych przez adwokata w sprawach karnych jest doprowadzenie do uniewinnienia Klienta od stawianych zarzutów, albo do jak największego złagodzenia skutków reakcji Państwa wobec Niego. Do najczęściej prowadzonych spraw karnych należą m.in. :

 • jazda pod wpływem alkoholu
 • wypadek drogowy
 • oszustwo
 • kradzież w włamaniem
 • rozbój
 • posiadanie narkotyków
 • uchylanie się od płacenia alimentów
 • przywłaszczenie
 • znęcanie się
 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Prawo karne Szczecin

Klienci ze Szczecina, którzy podejmują z Kancelarią współpracę jako osoby podejrzane, czy oskarżone albo jako pokrzywdzeni przestępstwem otrzymują profesjonalne wsparcie, obejmujące przede wszystkim: fachowe doradztwo w kwestii zabezpieczenia interesów finansowych w postępowaniu karnym, doprowadzenie do uchylenia środków zapobiegawczych, takich jak np. tymczasowe aresztowanie, aktywną reprezentację – zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika osoby oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego) – przed sądami wszystkich instancji oraz organami ścigania, pomoc w sporządzeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Sprawy karne dotyczące przestępstw popełnionych na terenie Szczecina i okolicznych miast prowadzone są w formie śledztwa albo dochodzenia nadzorowanego przez właściwą prokuraturę w Szczecinie, która albo wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo o umorzeniu postępowania, w innym przypadku kierowany jest do sąd akt oskarżenia. Szczecin jest miastem, w którym funkcjonują dwa sądy rejonowe, w których rozpatrywane są sprawy karne kierowane wraz z aktem oskarżenia do rozpoznania tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum oraz Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. W przypadku poważniejszych przestępstw sprawy w pierwszej instancji rozpoznawane są przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Karny. Dobry adwokat jest w stanie doradzić jakie są rzeczywiste możliwości osiągnięcia oczekiwanego przez klienta rezultatu co odbywa się na podstawie analizy akt sprawy oraz informacji podanych przez klienta, które chociażby umożliwiają zwrócenie organowi prowadzącemu postępowanie uwagi na dowody, których zaniechano zbadać i rozważyć lub uzyskać. Każda kancelaria karna przed przedstawieniem klientowi rzeczywistych możliwości działania powinna najpierw zapoznać się z aktami sprawy, aby ustalić najlepszy sposób reprezentacji.

Adwokat karnista - w czym może pomóc?

Należy pamiętać, że prawnik w zakresie specjalizacji takiej jak prawo karne ma możliwość reprezentacji klientów także po prawomocnym zakończeniu postępowania, co dotyczy przede wszystkim wnoszenia kasacji od prawomocnego wyroku, złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, wniosku o umożliwienie przez sąd odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE), wniosku o zmianę sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności, wniosku o warunkowy przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, wniosku o ułaskawienie skazanego oraz innych wniosków w postępowaniu karnym wykonawczym. W dużej mierze od stopnia profesjonalizmu złożonego pisma w dużym stopniu zależy czy składany do sądu wniosek może okazać się skuteczny.


Pomoc adwokata może okazać się niezbędna przy okazji zastosowania przez Sąd tymczasowego aresztowania na wniosek prokuratora. Wówczas adwokat staje się w praktyce jedyną osobą ze świata zewnętrznego, z którą tymczasowo aresztowany ma jakikolwiek kontakt i która może mu udzielić realnej pomocy. Zlecenie obrony w takiej sytuacji to jedyny znany sposób na to by pomóc sobie lub członkowi rodziny, który znalazł się w tej ciężkiej sytuacji. Korzystanie z proceduralnych uprawnień przez osobę zatrzymaną, jak również tymczasowo aresztowaną może mieć na dalszym etapie sprawy istotne znaczenie dla jej końcowego wyniku, egzekwowanie istniejących uprawnień może być rzeczowo realizowane przez wspierającego prawnika w postaci adwokata lub radcy prawnego.

Prawo karne gospodarcze Szczecin

Sprawy karne toczące się czy to w Szczecinie, czy w innych miastach mogą wynikać z podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kancelaria podejmuje się reprezentacji w dziedzinie spraw karnych gospodarczych (w tym także oszustw internetowych) oraz spraw karnych skarbowych. Niejednokrotnie sprawy karne gospodarcze, jak również sprawy z zakresu, który reguluje kodeks karny skarbowy nie wynikają z celowego działania lecz z niewiedzy lub zaniedbań. Zatem bieżąca pomoc prawna adwokata to najlepszy sposób na to, aby uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych wynikających z nieznajomości przepisów prawa podlegających nieustannym i dynamicznym zmianom, z tego powodu adwokat karny niesie nieocenioną pomoc mogącą mieć istotny wpływ na jakość przyszłego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Adwokat od spraw karnych będzie również w stanie ocenić czy planowane działania nie naruszą norm prawa karnego. Zatem wprowadzając nowe działania i rozważając pomysły na nowe przedsięwzięcia warto poddać sytuację pod ocenę specjaliście, którym jest niewątpliwie zaufany adwokat.

 • Adwokat Szczecin - pełna dyskrecja i profesjonalizm

  Nazwa „adwokat” wywodzi się z łaciny, gdzie termin „advocatus” pochodzi od słowa „advocare”, czyli „przyzywany na pomoc”. Określa się nią zawód prawniczy, który polega na świadczeniu pomocy prawnej rozumianej jako udzielanie porad prawnych, sporządzenie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz to, z czym termin „adwokat” kojarzy się powszechnie, czyli występowanie przed sądami i urzędami Klienta. Adwokat wykonuje swój zawód w kancelarii adwokackiej tudzież zespole adwokackim.

  Tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie prawnej. Wpisując w wyszukiwarce internetowej hasło „adwokat Szczecin”, albo rzucając je w gronie przyjaciół w poszukiwaniu rozwiązania jakiejś sprawy należy dla własnego komfortu pamiętać, że każdego adwokata obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszystkiego, czego dowiaduje się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie może być ograniczony w czasie. Adwokaci posiadają po prostu zbiór zasad etyki, których muszą przestrzegać.

 • Kancelaria adwokacka Szczecin - wysoki poziom usług

  Określenie firmy mianem „kancelarii adwokackiej” jest przede wszystkim sugestią kompleksowej obsługi spraw oraz ciągłych starań, by w branży prawniczej pozostawać synonimem profesjonalizmu w zakresie usług prawnych. W związku z tym kancelaria Karkosza oferuje fachowe doradztwo, skrupulatność i zaangażowanie w prowadzone sprawy oraz wysoki poziom merytoryczny. Natomiast Klienci biznesowi mogą wybrać stałą obsługę prawną czyli coś co w ofercie innych firm prawniczych często zupełnie nie występuje.

  Kompleksowość świadczonych usług prawnych to nie tylko porady prawne i konsultacje, czy sporządzanie opinii prawnych. Temat nie kończy się również na opracowaniu i weryfikacji regulaminów, lub pism i umów, czy reprezentacji klientów przed wszystkimi urzędami i sądami. Oznacza także współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi, komornikami, notariuszami i geodetami oraz indywidualny dobór zakresu pomocy i nakierowanie usług na dobro Klientów czyli spełnienie ich potrzeb i zabezpieczenie ich interesów.

 • Kancelaria prawna Szczecin - indywidualne podejście do każdej sprawy

  Pozytywne rozwiązanie naszych spraw zależy od tego jaką kancelarię prawniczą wybierzemy. Ponieważ na rynku działa wiele firm, tytułujących siebie w ten sposób nie należy poprzestawać na samym wpisaniu w wyszukiwarkę internetową hasła „kancelaria prawna Szczecin”. Dobrym rozwiązaniem jest dokładne sprawdzenie firmy, na której usługi zamierzamy się zdecydować. Sporą wagę mają tu opinie na temat skuteczności pomocy, jakości relacji z Klientem, uzgadniania decyzji jak i czasu trwania pomocy prawnej.

  Kolejna sprawa, na którą należy zwrócić uwagę podczas wyboru kancelarii prawnej to odpowiednia specjalizacja, jeśli chodzi o dziedzinę prawa. Na przykład jedna z kancelarii może zajmować się głównie prawem cywilnym, w końcu Szczecin to duże miasto, w którym toczy się wiele spraw związanych z m.in. umowami, roszczeniami, wpisami do ksiąg wieczystych, czy odszkodowaniami. Klienci udają się więc do tej, która ma największe doświadczenie w tych sprawach, ale nie powierzają jej np. spraw rozwodowych.

 • Prawnik Szczecin - działanie na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych

  Ponieważ dobry prawnik wie, że najważniejsze dla Klienta jest doświadczenie w sprawach, z jakimi chce się doń zwrócić, zawsze można zapytać, czy prowadził już wcześniej takie sprawy i czy specjalizuje się w określonej problematyce, czy może były to pojedyncze przypadki. Przy okazji trzeba pamiętać, że dobry prawnik nie musi przytaczać przepisów z pamięci i może wspomóc się kodeksem. Sprawy bywają czasem skomplikowane, a wówczas konieczne jest pogłębiona analiza przepisów i orzecznictwa sądowego.

  Nie należy pytać, czy prawnik jest skuteczny i ile spraw już wygrał. Każda sprawa jest inna, jej sukces zależy od wielu czynników. Jeśli prawnik obiecuje, że wygra sprawę, to warto się zastanowić, czy faktycznie jest skuteczny, czy może zależy mu po prostu na kolejnym kliencie. Prawnik Szczecin powinien po prostu prowadzić sprawę, dochowując jak największej staranności - powinien rzetelnie ją przeanalizować zadając sporo pytań, umieć ocenić szanse Klienta i zwrócić uwagę na związane ze sprawą zagrożenia.

 • Kredyty we frankach - profesjonalne prowadzenie sprawy

  Rzetelna analiza sytuacji, znajomość zagrożeń związanych z daną sprawą i umiejętność oceny szans Klienta to również podstawa jeśli chodzi o kredyty we frankach. Nie zawsze można wykazać, że na przykład chęć pozyskania Klienta przez bank, czy wręcz chęć zysku były silniejsze od zasad etyki obowiązującej w branży finansów, jeśli jednak się to uda konsekwencje takiego stanu rzeczy nie będą obciążać kredytobiorcy. Oczywiście, jest to tylko jedna z możliwości związanych ze sprawą kredytu we frankach.

  Na uwagę zasługuje, iż decyzja wzięcia kredytu o wartości uwarunkowanej kursem obcej waluty była często spowodowana nieświadomością zagrożenia związanego z takim zobowiązaniem. Owszem, kredytobiorcy zwykle podpisywali oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z wahaniami kursów ale nie zawsze byli odpowiednio informowani o możliwych konsekwencjach swojej decyzji. Mało tego, zdolność wymagana do uzyskania kredytu w złotówkach była często zawyżana stąd Klienci decydowali się na kredyt walutowy.

Usługi prawne:

Klienci indywidualni
Klienci indywidualni

Kancelaria udziela pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych z zakresu prawa karnego, cywilnego i innych dziedzin prawa.

Klienci biznesowi Kancelaria Adwokacka w Szczecinie
Klienci biznesowi

Kancelaria służy fachową pomocą prawną na rzecz przedsiębiorców, zarówno doraźną jak i w formie stałej współpracy.

Porady prawne Adwokat Ernest Karkosza
Porady prawne

Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Szczecinie oferuje porady prawne udzielane przez adwokata zarówno w biurze jak również online.

Copyright © 2018   www.adwokat-karkosza.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.