Prawo karne

Kancelaria zapewnia wszechstronne wsparcie w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania.

PRAWO KARNE

Ernest Karkosza
Adwokat Szczecin
Pomoc adwokata w sprawach karnych

Kancelaria adwokata Ernesta Karkoszy z siedzibą w Szczecinie świadczy pomoc prawną z dziedziny prawa karnego w następującym zakresie:

  • Obrona w postępowaniu przygotowawczym
  • Obrona w postępowaniu sądowym
  • Obrona w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego
  • Obrona w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary
  • Obrona w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • Obrona w sprawie o uznanie środka karnego za wykonany
  • Obrona w sprawach karnych skarbowych
  • Sporządzanie pism takich jak prywatny akt oskarżenia, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
  • Opiniowanie sytuacji prawnej Klienta na podstawie przedłożonych dokumentów lub dokonanego wglądu do akt sprawy

W zakresie świadczonych usług Kancelaria świadczy także pomoc prawną na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem na wszystkich etapach postępowania, z uwzględnieniem dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania lub nawiązki od sprawcy przestępstwa.

Usługi prawne:

Klienci indywidualni

Kancelaria udziela pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych z zakresu prawa karnego, cywilnego i innych dziedzin prawa.

Klienci biznesowi

Kancelaria służy fachową pomocą prawną na rzecz przedsiębiorców, zarówno doraźną jak i w formie stałej współpracy.

Porady prawne

Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Szczecinie oferuje porady prawne udzielane przez adwokata zarówno w biurze jak również online.

Copyright © 2018   www.adwokat-karkosza.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.