Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie oferuje efektywną pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowań.

ODSZKODOWANIA

Ernest Karkosza
Adwokat Szczecin
Pomoc w dochodzeniu odszkodowań

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień, zarówno na terenie miasta Szczecin jak również w całej Polsce, przede wszystkim w następującym zakresie:

  • Odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów w sztuce medycznej
  • Odszkodowania i zadośćuczynienie od zakładów ubezpieczeń
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia za urazy doznane w wypadkach komunikacyjnych
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia za zmarnowany urlop z tytułu nienależytego wykonania umów o świadczenie usług turystycznych
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia doznane w wyniku czynu zabronionego
  • Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • Odszkodowania z tytułu utraconych korzyści
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia wynikające z pozostałych zdarzeń.

Usługi prawne:

Klienci indywidualni

Kancelaria udziela pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych z zakresu prawa karnego, cywilnego i innych dziedzin prawa.

Klienci biznesowi

Kancelaria służy fachową pomocą prawną na rzecz przedsiębiorców, zarówno doraźną jak i w formie stałej współpracy.

Porady prawne

Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Szczecinie oferuje porady prawne udzielane przez adwokata zarówno w biurze jak również online.

Copyright © 2018   www.adwokat-karkosza.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.